Lidmaatschap - InschrijfformulierDoor invulling van dit formulier geeft u aan lid te willen worden van SC Elshout Voetbal.
Naam + Voorletter(s)(*)
Vul een naam in a.u.b.

Roepnaam(*)
Vul een roepnaam in a.u.b.

Geboortedatum(*)
/ / Vul een geldige geboortedatum in a.u.b.

Adres(*)
Vul een adres in a.u.b.

Postcode(*)
Vul een postcode in a.u.b.

Woonplaats(*)
Vul een woonplaats in a.u.b.

Telefoon(*)
Vul een telefoonnummer in a.u.b.

E-mail(*)
Vul een e-mail in a.u.b.

Gelieve onderstaande vragen te beantwoorden.
Was u eerder lid van een voetbalvereniging(*)
Vul in of u eerder lid was van een voetbalvereniging a.u.b.

Heeft u ooit een sportcursus gevolgd?(*)
Vul in of u een sportcursus gevolgd heeft a.u.b.

Zijn er medische indicatie die van belang zijn bij het sporten?(*)
Vul in of u er medische indicatie die van belang zijn bij het sporten zijn a.u.b.

Heeft u nog opmerkingen?

Verklaring
- Ondergetekende verklaart de gevraagde informatie naar waarheid te hebben ingevuld.
- Ondergetekende verklaart dat hij/zij de eventuele schade of persoonlijk letsel , ontstaan tijdens het meerijden van en naar 'n wedstrijd t.b.v. S.C. Elshout (zowel competitie, vriendschappelijke als trainingswedstrijden) niet zal verhalen op de bestuurder of eigenaar van het voertuig, waarin hij/zij meerijdt. Tevens verklaart hij/zij S.C. Elshout niet aansprakelijk te stellen voor bovengenoemde risico's.
- Hij/zij zal door de aanvaarding van het lidmaatschap van S.C. Elshout de belangen van de vereniging dienen, zoals het een sportman/ vrouw betaamt
- Indien hij/zij voor 1 juni van ieder jaar het lidmaatschap niet schriftelijk heeft opgezegd, verplicht hij/zij zich de contributie voor het daarop volgende boekjaar volledig te voldoen.
Gaat u akkoord met deze verklaring?(*)
Vul in of u akkoord gaat met de verklaring a.u.b.

Gaat u akkoord met deze verklaring?

Ongeldige invoer

Verstuur