SC Elshout afdeling tennis, opgericht 8 April 1994, is sinds 1995 een afdeling van de OMNI vereniging SC Elshout. In het logo van de afdelingen komt deze relatie naar voren.

De afdeling tennis is een recreatieve tennis vereniging. Zij heeft als doel een gelegenheid te scheppen om recreatief tennis te spelen in het dorp Elshout. De afdeling is niet aangesloten bij de KNLTB.

In de jaarvergadering van 2000 is de jaarlijkse contributie vastgesteld op F 125,-. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. De inschrijving is pas dan voltooid indien dit bedrag op onderstaande rekening is ontvangen. Wij verwachten dit voor 15 April.
Voor de jeugd is een contributievrij jaar in gelast omdat, vooralsnog, geen les gegeven kan worden. Wel worden er een aantal toernooien voor de jeugd georganiseerd.

Jeugdleden tennissen onder verantwoording van de ouders. Mededelingen van algemene aard zullen worden verspreid via het clubblad van SC Elshout.

Ledenadministratie:

Jolette Brok
Nijlring 45
5152 VH Drunen

Bankrelatie: NMS Spaarbank Amsterdam
Rekeningnummer: 69.24.13.545
t.n.v. SC Elshout afdeling tennis